Promjena Pravilnika o elektroničkim komunikacijama

 

Poštovani korisnici,

 

Želimo Vas obavijestiti da je Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM) donesla Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu i uvjetima obavljanja djelatnosti elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga.

 

Iza ovog dugačkog naziva ima nekoliko promjena postojećeg Pravilnika koje će se odraziti na Vaše i naše poslovanje, pa smo Vam željeli ukratko navesti koje su promjene, što smo mi napravili u našem sustavu kako bi zadovoljili te promjene, te na koji način će se to odraziti na Vaše poslovanje:
 
U Dodatku 5., članak 7., stavak 7. mijenja se na način da isti sada glasi:
 
»Operator usluga s dodanom vrijednosti je obvezan obavijestiti korisnika o potrošnji za svaki poziv prema broju za usluge s dodanom vrijednosti koji prijeđe iznos od 250,00 kuna i prekinuti ga, ili uz prethodnu najavu prekinuti poziv kada njegovo trajanje dosegne 30 minuta, ovisno koja okolnost nastupi ranije. Nakon prekida pozivatelj može, ukoliko to želi, ponoviti poziv«.
 
Dakle, sve pozive koji su duži od 30 minuta potrebno je prekinuti – mi ćemo to raditi automatski, a pozivatelja ćemo obavijestiti porukom: „Poštovani, vaš poziv je duži od 30 minuta, te će se sada prekinuti. Molimo Vas nazovite ponovno.“
 
 U Dodatku 5. članak 7., stavak 10. mijenja se na način da isti sada glasi:
 
»1. Kod pružanja usluga s dodanom vrijednosti, a koje se ostvaruju slanjem/primanjem SMS poruka, potrebno je jasno naznačiti na koji način se prekida uporaba usluge. To znači da korisniku usluge uz broj i cijenu mora biti istaknut i način prekida uporabe usluge, te da u svakom trenutku slanjem poruke sadržaja »STOP« korisnik može prestati s uporabom usluge.
 
2. Za usluge koje se ostvaruju SMS porukama, informacija o cijeni i načinu prekida uporabe usluge se mora pojaviti na zaslonu prije aktivacije tražene usluge, kao i obavijest da se uz cijenu usluge s dodanom vrijednosti naplaćuje i trošak za prijenos podataka za one usluge u kojima se isti naplaćuje.
 
3. Operator usluga s dodanom vrijednosti je obvezan besplatno obavijestiti korisnika o potrošnji za svaku pojedinačnu uslugu s dodanom vrijednosti (jednokratnu ili pretplatničku) kada ta potrošnja prijeđe iznos od 250,00 kuna ili obavijestiti korisnika o potrošenom iznosu nakon poslanih/primljenih 30 SMS-a, ovisno koja okolnost nastupi prije. Kod usluga pretplatničkog sadržaja, nakon što se ispune gornji uvjeti, operator usluge s dodanom vrijednosti je obvezan zatražiti od korisnika SMS potvrdu za daljnje korištenje usluge«
 
Najbitnija promjena ovog članka je da se sada korisnicima koji pošalju 30 sms poruka na 6xxxx brojeve mora poslati besplatna sms poruka u kojom ga se obavještava o tome. Mi smo to riješili na način da se korisniku automatski pošalje sms poruka na primjer: „Poštovani do sada ste poslali 30 poruka na broj 66306 IVANA1 po cijeni 3,66 kn.“  
 
Pravilnik je stupio na snagu 04.svibnja 2011g., a u cijelosti ga možete pročitati ovdje. Rok za implementaciju promjena je osam dana tako da ćemo novu verziju sustava sa traženim promjenama pustiti u rad početkom idućeg tjedna o čemu ćemo Vas još dodatno obavijestiti.
 
 
Za sva dodatna pitanja nazovite našu službu za korisnike na 01/3477-900 ili nam pošaljite e-mail na info@it1.hr.
 
 
 
 
 
Vaš IT Jedan!